Wstań i chodź

"Wstań i chodź" to hasło bieżącego roku duszpasterskiego we wspólnotach Laboratorium Wiary.

Jednakże to tylko wyrwany z kontekstu wycinek z Pisma Świętego. Żeby lepiej zrozumieć gdzie i po co mamy iść, dobrze jest zapoznać się z całą sytuacją z 1. rozdziału Ewangelii wg. św. Jana:

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz!» Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym» Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»

Mamy więc wstać i pójść poznać Chrystusa. Poznać, doświadczyć Jego miłości i przyjąć jako naszego Pana i Zbawiciela. Proste!

Oto wydarzenia zaplanowane na ten rok:TOP