Co to jest LW?

Otwarci na wolę Bożą pragniemy wspólnie kroczyć drogą wskazaną nam przez Jezusa. Drogą wiary, poszukiwania prawdy, radości i zmagania. Matka Boża i Święci są dla nas wzorem i drogowskazem. 

W tym wszystkim jest wiele radości, bo jak mówi Kohelet: „Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej.” Koh 11.9a

Wszystko zaczęło się od apelu Jana Pawła II skierowanym do młodzieży podczas Wielkiego Jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa, aby tworzyć „Laboratoria Wiary”. Bóg mówi przez Piotra naszych czasów, zatem należało podjąć to wyzwanie. Papież wzywał, aby w takich Laboratoriach pytać i poszukiwać odpowiedzi dotyczących wiary i sensu życia, otwierać oczy na działanie Ducha Świętego, szukać spotkania z żywym Bogiem w Jezusie Chrystusie. To posłannictwo chcemy realizować pracując z młodzieżą w ramach charyzmatu Ruchu Rodzin Nazaretańskich w świetle kierunku wyznaczonego przez książkę „Rozważania o Wierze”.

TOP